Storitve
 

Davčno pravo vedno bolj pridobiva na pomembnosti, saj ob gospodarskem in civilnem pravu, zagotavlja sklenitev dolgoročno učinkovitih pravnih poslov, kar lahko bistveno vpliva na obdavčitev fizičnih ali pravnih oseb. Pomemben vidik davčnega prava predstavlja tudi ustrezno nastopanja v razmerju do davčnih organov.

 

Svetovanje na področju davčnega prava zajema zlasti:

  • svetovanje v davčnih postopkih ter vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev;
  • sodelovanje v davčno inšpekcijskih postopkih;
  • svetovanje in priprava davčnih napovedi;
  • svetovanje v postopkih odmere davka od nenapovedanih dohodkov ter v postopkih prijave premoženja;
  • svetovanje pri ureditvi rezidentskega statusa;
  • druge storitve v zvezi z davčnim pravom.

Nazaj na vrh strani