Storitve
 

Skrbni finančni, davčni in pravni pregled (“due diligence”) je storitev, ki jo ponujamo potencialnim investitorjem ali lastnikom družb, in sicer pri ocenjevanju dejanskih in potencialnih finančnih, davčnih, lastniških, operativnih in poslovnih tveganj, kot tudi prednosti ali slabosti, ki izvirajo iz nameravanih nakupov ali prodaje strateško pomembnih podjetij.

Izvedba skrbnega pregleda je prva faza postopka kupoprodaje podjetja ali deleža v podjetju, katerega cilj je pregledati davčno-finančno in pravno stanje podjetja. Namen skrbnega pregleda je zagotoviti si boljša pogajalska izhodišča za dosego ciljev kapitalske transakcije. Ločimo naslednje vrste pregledov:

 • glede na namembnost:
  • skrbne preglede pri nakupih;
  • skrbne preglede pri prodajah.
 • glede na področje skrbnega pregleda:
  • finančne skrbne preglede;
  • davčne skrbne preglede;
 • pravne skrbne preglede.

Nazaj na vrh strani